Disclaimer

De website havelterzand.nl is enkel bedoeld als algemene informatie en ter serviceverlening. Als er sprake is van enig uitleg of advies op havelterzand.nl, dan heeft dit een algemeen karakter en niet gericht op een specifieke situatie of probleem. Hoewel alles in het werk gesteld is om havelterzand.nl te voorzien van actuele en juiste informatie, kan havelterzand.nl geen garantie geven dat deze informatie volkomen juist is. Bezoekers van havelterzand.nl kunnen dan ook geen rechten ontlenen aan publicaties op deze website. havelterzand.nl aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect is ontstaan als gevolg van het gebruik van op de website gepubliceerde informatie. Tevens zal er geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt worden ten gevolge van onbereikbaarheid van havelterzand.nl.

Verwijzingen naar websites en documenten die niet door havelterzand.nl worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel havelterzand.nl uiterst zorgvuldig is ten aanzien van de websites en documenten waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud, actualiteit, volledigheid, kwaliteit en het functioneren daarvan. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door havelterzand.nl worden onderhouden wordt afgewezen.

Eenieder die zich toegang verschaft tot deze website wordt geacht op de hoogte te zijn van deze Disclaimer en het Privacy beleid.