Privacybeleid

Laatst bijgewerkt: 02-03-2024

Dit Privacybeleid beschrijft Ons beleid en onze procedures voor het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van Uw gegevens wanneer U de Dienst gebruikt en vertelt U over Uw privacyrechten en hoe de wet U beschermt.

Wij gebruiken Uw Persoonsgegevens om de Dienst te verlenen en te verbeteren. Door gebruik te maken van de Dienst gaat U akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit Privacybeleid. Dit Privacybeleid is opgesteld met behulp van de TermsFeed Privacy Policy Generator.
Interpretatie en definities
Interpretatie

De woorden waarvan de beginletter met een hoofdletter is geschreven hebben betekenissen die onder de volgende voorwaarden zijn gedefinieerd. De volgende definities hebben dezelfde betekenis, ongeacht of ze in het enkelvoud of in het meervoud voorkomen.
Definities

Voor de doeleinden van dit Privacybeleid:

Account betekent een unieke account die voor U is aangemaakt om toegang te krijgen tot onze Dienst of delen van onze Dienst.

Filiaal betekent een entiteit die zeggenschap heeft over, gecontroleerd wordt door of onder gemeenschappelijke controle staat met een partij, waarbij “zeggenschap” betekent eigendom van 50% of meer van de aandelen, aandelenbelangen of andere effecten die recht geven op stemrecht voor de verkiezing van bestuurders of andere bestuurlijke autoriteit.

Bedrijf (in deze Overeenkomst aangeduid als “het Bedrijf”, “Wij”, “Ons” of “Onze”) verwijst naar KH promotieadvies, Middendorpsstraat 17a Meppen.

Cookies zijn kleine bestanden die door een website op Uw computer, mobiele apparaat of enig ander apparaat worden geplaatst en die onder andere de gegevens van Uw surfgeschiedenis op die website bevatten.

Land verwijst naar: Nederland

Apparaat betekent elk apparaat dat toegang kan krijgen tot de Dienst, zoals een computer, een mobiele telefoon of een digitale tablet.

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare persoon.

Dienst verwijst naar de Website.

Dienstverlener betekent elke natuurlijke of rechtspersoon die de gegevens namens het Bedrijf verwerkt. Het verwijst naar derde bedrijven of personen die door het Bedrijf in dienst zijn genomen om de Service te faciliteren, om de Service namens het Bedrijf te verlenen, om diensten met betrekking tot de Service uit te voeren of om het Bedrijf te helpen bij het analyseren hoe de Service wordt gebruikt.

Gebruiksgegevens verwijst naar gegevens die automatisch worden verzameld, gegenereerd door het gebruik van de Dienst of door de infrastructuur van de Dienst zelf (bijvoorbeeld de duur van een paginabezoek).

Website verwijst naar havelterzand.nl, toegankelijk via https://www.havelterzand.nl/.

U betekent de persoon die de Dienst opent of gebruikt, of het bedrijf, of andere rechtspersoon namens welke deze persoon de Dienst opent of gebruikt, zoals van toepassing.

Verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens
Soorten verzamelde gegevens
Persoonlijke gegevens

Tijdens het gebruik van onze dienst kunnen wij U vragen ons bepaalde persoonlijk identificeerbare gegevens te verstrekken die kunnen worden gebruikt om contact met U op te nemen of U te identificeren. Persoonlijk identificeerbare gegevens kunnen bestaan uit, maar zijn niet beperkt tot:

Gebruiksgegevens

Gebruiksgegevens

Gebruiksgegevens worden automatisch verzameld bij het gebruik van de Dienst.

Gebruiksgegevens kunnen informatie bevatten zoals het Internet Protocol adres (bijv. IP-adres) van Uw Apparaat, browsertype, browserversie, de pagina’s van onze Dienst die U bezoekt, het tijdstip en de datum van Uw bezoek, de tijd die U op die pagina’s doorbrengt, unieke apparaat-id’s en andere diagnostische gegevens.

Wanneer U de Dienst benadert door of via een mobiel apparaat, kunnen Wij automatisch bepaalde informatie verzamelen, waaronder, maar niet beperkt tot, het type mobiel apparaat dat U gebruikt, de unieke ID van Uw mobiele apparaat, het IP-adres van Uw mobiele apparaat, Uw mobiele besturingssysteem, het type mobiele internetbrowser dat U gebruikt, unieke apparaat-id’s en andere diagnostische gegevens.

Wij kunnen ook informatie verzamelen die Uw browser verstuurt wanneer U onze Dienst bezoekt of wanneer U de Dienst benadert door of via een mobiel apparaat.
Traceertechnologieën en Cookies

Wij gebruiken Cookies en soortgelijke traceertechnologieën om de activiteit op Onze Dienst te volgen en bepaalde informatie op te slaan. Trackingtechnologieën die worden gebruikt zijn bakens, tags en scripts om informatie te verzamelen en te volgen en om onze Dienst te verbeteren en te analyseren. De technologieën die Wij gebruiken kunnen bestaan uit:

Cookies of Browser Cookies. Een cookie is een klein bestand dat op Uw Apparaat wordt geplaatst. U kunt Uw browser opdragen alle Cookies te weigeren of aan te geven wanneer een Cookie wordt verzonden. Als U echter geen Cookies accepteert, is het mogelijk dat U sommige delen van onze Dienst niet kunt gebruiken. Tenzij U Uw browser zo hebt ingesteld dat deze Cookies weigert, kan onze Dienst gebruik maken van Cookies.

Webbakens. Bepaalde delen van onze Dienst en onze e-mails kunnen kleine elektronische bestanden bevatten die bekend staan als webbakens (ook wel clear gifs, pixeltags en single-pixel gifs genoemd) die het Bedrijf bijvoorbeeld in staat stellen gebruikers te tellen die deze pagina’s hebben bezocht of een e-mail hebben geopend en voor andere gerelateerde websitestatistieken (bijvoorbeeld het registreren van de populariteit van een bepaald deel en het controleren van de integriteit van het systeem en de server).

Cookies kunnen “Persistent” of “Session” Cookies zijn. Persistente Cookies blijven op Uw computer of mobiele apparaat wanneer U offline gaat, terwijl Sessiecookies worden verwijderd zodra U Uw webbrowser sluit. U kunt meer informatie over cookies vinden in het artikel op de TermsFeed website.

Wij gebruiken zowel Session als Persistent Cookies voor de hieronder beschreven doeleinden:

Noodzakelijke / essentiële cookies

Type: Sessiecookies

Beheerd door: Ons

Doel: Deze cookies zijn essentieel om U de diensten te leveren die via de Website beschikbaar zijn en om U in staat te stellen sommige functies ervan te gebruiken. Ze helpen gebruikers te authenticeren en frauduleus gebruik van gebruikersaccounts te voorkomen. Zonder deze Cookies kunnen de door U gevraagde diensten niet worden geleverd, en Wij gebruiken deze Cookies alleen om U die diensten te leveren.

Cookiesbeleid / Kennisgeving Acceptatie Cookies

Type: Persistente Cookies

Beheerd door: Ons

Doel: Deze cookies identificeren of gebruikers het gebruik van cookies op de Website hebben geaccepteerd.

Functionaliteitscookies

Type: Persistente Cookies

Beheerd door: Ons

Doel: Met deze cookies kunnen wij de keuzes onthouden die U maakt wanneer U de Website gebruikt, zoals het onthouden van Uw inloggegevens of taalvoorkeur. Het doel van deze Cookies is om U een meer persoonlijke ervaring te bieden en te voorkomen dat U bij elk gebruik van de Website uw voorkeuren opnieuw moet invoeren.

Voor meer informatie over de cookies die wij gebruiken en uw keuzes met betrekking tot cookies, kunt U ons Cookiesbeleid of de sectie Cookies van ons Privacybeleid bezoeken.
Gebruik van Uw Persoonsgegevens

Het Bedrijf kan Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

Om onze Dienst te leveren en te onderhouden, inclusief het monitoren van het gebruik van onze Dienst.

Om Uw Account te beheren: om Uw registratie als gebruiker van de Dienst te beheren. De Persoonsgegevens die U verstrekt kunnen U toegang geven tot verschillende functionaliteiten van de Dienst die voor U als geregistreerde gebruiker beschikbaar zijn.

Voor de uitvoering van een contract: de ontwikkeling, naleving en uitvoering van het aankoopcontract voor de producten, artikelen of diensten die U hebt gekocht of van een ander contract met ons via de Dienst.

Om contact met U op te nemen: Om per e-mail, telefoongesprekken, SMS, of andere gelijkwaardige vormen van elektronische communicatie, zoals de pushmeldingen van een mobiele applicatie, contact met U op te nemen over updates of informatieve mededelingen met betrekking tot de functionaliteiten, producten of gecontracteerde diensten, inclusief de beveiligingsupdates, wanneer dit noodzakelijk of redelijk is voor de uitvoering ervan.

Om U te voorzien van nieuws, speciale aanbiedingen en algemene informatie over andere goederen, diensten en evenementen die wij aanbieden en die vergelijkbaar zijn met die welke U reeds hebt gekocht of waarover U hebt geïnformeerd, tenzij U ervoor hebt gekozen dergelijke informatie niet te ontvangen.

Om Uw verzoeken te beheren: Om Uw verzoeken aan ons bij te wonen en te beheren.

Voor bedrijfsoverdrachten: Wij kunnen Uw gegevens gebruiken om een fusie, afstoting, herstructurering, reorganisatie, ontbinding of andere verkoop of overdracht van sommige of alle van Onze activa te evalueren of uit te voeren, hetzij als een lopend bedrijf of als onderdeel van een faillissement, liquidatie of soortgelijke procedure, waarbij Persoonsgegevens in ons bezit over onze Servicegebruikers tot de overgedragen activa behoren.

Voor andere doeleinden: Wij kunnen Uw gegevens gebruiken voor andere doeleinden, zoals gegevensanalyse, het vaststellen van gebruikstrends, het bepalen van de effectiviteit van onze promotiecampagnes en het evalueren en verbeteren van onze Dienst, producten, diensten, marketing en Uw ervaring.

Wij kunnen Uw persoonlijke informatie in de volgende situaties delen:

Met Dienstverleners: Wij kunnen Uw persoonsgegevens delen met Dienstverleners om het gebruik van onze Dienst te controleren en te analyseren, om contact met U op te nemen.

Voor bedrijfsoverdrachten: Wij kunnen Uw persoonsgegevens delen of overdragen in verband met, of tijdens onderhandelingen over, een fusie, verkoop van bedrijfsactiva, financiering, of overname van ons bedrijf of een deel daarvan aan een ander bedrijf.

Met gelieerde ondernemingen: Wij kunnen uw informatie delen met onze gelieerde ondernemingen, in welk geval wij van die gelieerde ondernemingen eisen dat zij dit Privacybeleid naleven. Gelieerde ondernemingen zijn onder meer ons moederbedrijf en andere dochterondernemingen, joint venture partners of andere ondernemingen waarover wij zeggenschap hebben of waarover wij gezamenlijk zeggenschap hebben.

Met zakelijke partners: Wij kunnen Uw gegevens delen met Onze zakelijke partners om U bepaalde producten, diensten of promoties aan te bieden.

Met andere gebruikers: wanneer U persoonlijke informatie deelt of anderszins in de openbare gebieden met andere gebruikers interageert, kan dergelijke informatie door alle gebruikers worden bekeken en kan deze buiten het publiek worden verspreid.

Met Uw toestemming: Wij kunnen Uw persoonlijke gegevens voor andere doeleinden openbaar maken met Uw toestemming.

Bewaring van Uw Persoonsgegevens

Het Bedrijf bewaart Uw Persoonsgegevens slechts zolang als nodig is voor de in dit Privacybeleid uiteengezette doeleinden. Wij zullen Uw Persoonsgegevens bewaren en gebruiken voor zover dat nodig is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen (bijvoorbeeld als wij Uw gegevens moeten bewaren om te voldoen aan toepasselijke wetten), geschillen op te lossen en onze wettelijke overeenkomsten en beleid af te dwingen.

Het Bedrijf bewaart ook Gebruiksgegevens voor interne analysedoeleinden. Gebruiksgegevens worden doorgaans korter bewaard, behalve wanneer deze gegevens worden gebruikt om de beveiliging te versterken of de functionaliteit van Onze Dienst te verbeteren, of wanneer Wij wettelijk verplicht zijn deze gegevens langer te bewaren.
Overdracht van Uw Persoonsgegevens

Uw gegevens, waaronder Persoonsgegevens, worden verwerkt in de exploitatiekantoren van het Bedrijf en op andere plaatsen waar de bij de verwerking betrokken partijen zich bevinden. Dit betekent dat deze informatie kan worden overgedragen aan – en onderhouden op – computers die zich buiten Uw staat, provincie, land of ander overheidsgebied bevinden, waar de wetten inzake gegevensbescherming kunnen verschillen van die in Uw rechtsgebied.

Uw instemming met dit Privacybeleid, gevolgd door Uw verstrekking van dergelijke informatie, betekent dat U instemt met die overdracht.

Het Bedrijf zal alle redelijkerwijs noodzakelijke stappen nemen om ervoor te zorgen dat Uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit Privacybeleid worden behandeld en er zal geen overdracht van Uw Persoonsgegevens plaatsvinden naar een organisatie of een land tenzij er adequate controles zijn ingesteld met inbegrip van de beveiliging van Uw gegevens en andere persoonsgegevens.
Uw Persoonsgegevens verwijderen

U hebt het recht om de Persoonsgegevens die wij over U hebben verzameld te verwijderen of om Ons te verzoeken U daarbij te helpen.

Onze Dienst kan U de mogelijkheid bieden om bepaalde informatie over U vanuit de Dienst te verwijderen.

U kunt Uw gegevens te allen tijde bijwerken, wijzigen of verwijderen door in te loggen op Uw Account, als U er een heeft, en het gedeelte met de accountinstellingen te bezoeken waarmee U Uw persoonlijke gegevens kunt beheren. U kunt ook contact met ons opnemen om toegang te vragen tot persoonlijke informatie die U aan ons hebt verstrekt, of deze te corrigeren of verwijderen.

Houd er echter rekening mee dat wij bepaalde informatie moeten bewaren wanneer wij daartoe een wettelijke verplichting of rechtsgrond hebben.
Openbaarmaking van Uw Persoonsgegevens
Zakelijke transacties

Als het Bedrijf betrokken is bij een fusie, overname of verkoop van activa, kunnen Uw Persoonsgegevens worden overgedragen. Wij zullen u daarvan in kennis stellen voordat Uw Persoonsgegevens worden overgedragen en onder een ander Privacybeleid komen te vallen.
Rechtshandhaving

Onder bepaalde omstandigheden kan het Bedrijf verplicht zijn Uw Persoonsgegevens bekend te maken indien de wet dit vereist of in antwoord op geldige verzoeken van openbare autoriteiten (bijv. een rechtbank of een overheidsinstantie).
Andere wettelijke vereisten

Het Bedrijf kan Uw Persoonsgegevens bekendmaken in de goede overtuiging dat een dergelijke actie noodzakelijk is om:

Te voldoen aan een wettelijke verplichting

De rechten of eigendom van het Bedrijf te beschermen en te verdedigen

Mogelijk wangedrag in verband met de Dienst te voorkomen of te onderzoeken

De persoonlijke veiligheid van Gebruikers van de Dienst of het publiek te beschermen

Te beschermen tegen wettelijke aansprakelijkheid

Beveiliging van Uw Persoonsgegevens

De beveiliging van Uw Persoonsgegevens is belangrijk voor ons, maar vergeet niet dat geen enkele methode van overdracht via het Internet of methode van elektronische opslag 100% veilig is. Hoewel Wij ernaar streven commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om Uw Persoonsgegevens te beschermen, kunnen Wij de absolute veiligheid ervan niet garanderen.

Privacy van kinderen

Onze Dienst richt zich niet tot personen jonger dan 16 jaar. Wij verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van personen jonger dan 13. Als U een ouder of voogd bent en U weet dat Uw kind ons Persoonsgegevens heeft verstrekt, neem dan contact met ons op. Als Wij merken dat Wij Persoonsgegevens hebben verzameld van iemand onder de 16 jaar zonder verificatie van ouderlijke toestemming, nemen Wij maatregelen om die informatie van Onze servers te verwijderen.

Als Wij ons moeten beroepen op toestemming als rechtsgrondslag voor de verwerking van Uw gegevens en Uw land toestemming van een ouder vereist, kunnen Wij de toestemming van Uw ouder nodig hebben voordat Wij die gegevens verzamelen en gebruiken.
Links naar andere websites

Onze dienst kan links bevatten naar andere websites die niet door ons worden beheerd. Als U op een link van een derde klikt, wordt U naar de site van die derde geleid. Wij adviseren U dringend om het Privacybeleid van elke site die U bezoekt door te nemen.

Wij hebben geen controle over en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of diensten van derden.
Wijzigingen in dit Privacybeleid

Wij kunnen ons Privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. Wij zullen U op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen door het nieuwe Privacybeleid op deze pagina te plaatsen.

Wij zullen U dit laten weten via e-mail en/of een opvallende mededeling op Onze Dienst, voordat de wijziging van kracht wordt en de datum “Laatst bijgewerkt” bovenaan dit Privacybeleid bijwerken.

U wordt geadviseerd dit Privacybeleid regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Wijzigingen in dit Privacybeleid worden van kracht wanneer ze op deze pagina worden geplaatst.
Contact met ons opnemen

Als je vragen hebt over dit Privacybeleid, kun je contact met ons opnemen:

KH Promotieadvies
Middendorpsstraat 17A
7855PR Meppen
Nederland
Site: https://www.havelterzand.nl/
E-mail: info@havelterzand.nl
Telefoonnummer: 0591855415